Webmaster OZ4ZT, Willy Andersen Copyright 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 all rights reserved Danish DX Group


President:   OZ1IKY  Kenneth Hemstedt 

                                       


DX - ATLAS
ANNOUNCED
DX- OPERATIONS
ADXOWW
LIGHTHOUSE
LISTQUICK LINKS

EDR
SSA.SE
ARRL.ORG
UBA.ORG
GERMANY DX GROUP
Contest Club Finland
ARRL DXCC
LA DX Group

CONTESTERS

SM3CER CONTESTSITE
CQ-CONTESTER


Næste DX-møde afholdes
den 11-Juni-2022
Blommenslyst KroDX-møde afholdt den 5. juni 2021
Formandens beretning
Referat


Danish DX Group
supportW8S – Swains Island 2023

Homepage


Danish DX Group
support


T30ET activity postponed.
Homepage
DDXG's    Konto    Reg# 1551   Konto# 3209296
Kontingent 150,00 kr Ãrligt.


Se Båndlandelisterne her.
Læs manualen

Persondataforordningen.

QSL DATA BASEN
By OZ7C
and
Danish DX Group

 The best QSL and MANAGER database.

DIRECT TO DX CALENDEREDR's QSL bureau

Information omkring QSL til og fra OZ QSL bureau
QSL til Danmark
Grundet Corona er der flere QSL bureauer der har været lukket ned i kortere eller længere tid. Dette gør selvfølgelig at lige netop de QSL kort i mangler kommer lidt senere.
Så lidt af en opgave at holde styr på for kontor og bureau folkene. Men når først der åbner op tror jeg der kommer rigtig mange QSL kort.

QSL kort fra Danmark
Vi har lavet et samarbejde med DARC omkring forsendelse af QSL til resten af verden. Hvorfor nu det ? Det er let kun at sende alle QSL til en adresse. Vi sparer penge. Men det kræver selvfølgelig stadig at kortene er sorteret og at listen med QSL bureauer der kan sendes til bliver respekteret

Hvad gør I!
I sorterer som I plejer og som beskrevet i instruktionen på hjemmesiden
I checker om der hvor I vil sende kort hen via bureau også har et QSL bureau,
listen ligger også på hjemmesiden ( Det er IARU´s officielle liste).
Så sender I kortene til EDR i Odense så her er alt som det plejer at være. Resten er så QSL bureauets opgave.
Mvh OZ4VW Arne
OZ6OM's 6m-DX info
Danske manualer.

Jørgen, OZ0J har lavet manualer
til Clublog, LoTW og WSJT.

Du kan få dem ved henvendelse til oz0j@oz0j.dk.

DDXG logoer i forskellige størrelser .

Logoer i s/h.

Logoer i farve.Stof emblem til påsyning. 7 x 7 cm.
Design og produktion OZ1HPS.
Pris 50,-kr. + forsendelse.
Navneskilt.

ADSL filter for 160m
 Se det her !!!!!!

ADSL.rtf

ICOM
Teknisk Tips IC756.docDXCC Challenge DeSoTo Cup
se her